• scheidersweg 2a, 1731 lx, Winkel

  telefoon: +31 (0)224 541 541

 • Schrijnwerkersweg 4, 1786 PC Den Helder

  Telefoon: +31 (0)223 637 747


Algemene VoorwaardenVoorwaarden en condities 

Al onze diensten vinden plaats onder de door ons vastgestelde tarieflijsten. 

In tarieflijsten, die klantgebonden zijn, komen naast de transportprijzen onder andere de volgende aspecten aan bod :

 • Verzekeringen plus eigen risico
 • Afleverbewijzen
 • Adressering
 • Openingstijden
 • Wachtgeld/laadgeld
 • Volumeberekening
 • Lengtetoeslag
 • (Lucht)haven toeslag
 • Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen
 • Particulieren / binnensteden
 • Termijnzending / koeriersritten
 • Gevaarlijke stoffen
 • Afhaalopdrachten
 • Foutvracht
 • Tariefwijziging
 • Incassoprovisie Remboursementen
 • Beëindiging van de samenwerking
 • Rechtsgeldigheid Algemene VoorwaardenDeze tarieflijsten zijn opvraagbaar en worden bij een voor u opgestelde offerte meegezonden. 

Voorzover in betreffende tarieflijsten niet is voorzien, zijn onderstaande vervoerscondities van toepassing. 

Vervoerscondities 

Op het nationaal wegvervoer zijn van toepassing de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), een online versie leest u hier, tevens kunt het bestand dan opslaan om offline in te zien.

Op het internationaal wegvervoer zijn van toepassing de bepalingen van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de weg (het CMR-verdrag) alsmede in aanvulling hierop de AVC 2002),
een online versie leest u hier, tevens kunt het bestand dan opslaan om offline in te zien.

Op expeditiewerkzaamheden, inclusief opslag, zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden (Fenex), een online versie leest u hier, tevens kunt het bestand dan opslaan om offline in te zien.


Verhuisvoorwaarden 
Op alle verhuizingen zijn de Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen van toepassing. 

Voor alle voornoemde voorwaarden en condities geldt bij latere deponering de meest recente tekst. 

Geschillen 
Geschillen welke uit een overeenkomst mochten ontstaan, zullen voor zover door de wet niet anders dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar. 

Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.